Lidé

Auditoři, daňoví poradci a soudní znalec

Ing. Petr Valenta

V roce 1980 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1981 vyučoval účetnictví na střední ekonomické škole (dnes obchodní akademie) v Plzni, pracoval jako metodik informační soustavy a ekonom ve výrobním závodě a vykonával funkci vedoucího oddělení odvodů a dotací (nyní daně z příjmů právnických osob) na Městské finanční správě a Finančním úřadu v Plzni. Od roku 1993 vykonává auditorskou činnost, v letech 1996-2000 v pobočce mezinárodní auditorské a daňové firmy v Plzni. Od roku 1995 je na základě složených zkoušek členem Komory daňových poradců ČR. Příležitostně působil jako lektor v oblasti účetnictví a daní v rámci dalšího vzdělávání dospělých či rekvalifikačních kursů. V roce 2000 založil spolu s Ing. Josefem Nocarem společnost VALENTA-NOCAR, s.r.o.

 

Ing. Josef Nocar

Absolvoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (nyní Česká zemědělská univerzita) v roce 1991. V roce 1994 dokončil dvouletý specializovaný kurz pro přípravu finančních odborníků v oblasti daňové, kontrolní a auditorské na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1995 – 2000 působil v pobočce mezinárodní daňové a auditorské firmy v Plzni. Od roku 1996 je na základě úspěšného složení zkoušek členem Komory daňových poradců ČR. V roce 1999 byl Krajským soudem v Plzni jmenován znalcem v oboru ekonomika, specializace účetní evidence a daně. V roce 2000 založil společně s Ing. Petrem Valentou společnost VALENTA-NOCAR, s.r.o. Po složení auditorských zkoušek Komory auditorů ČR byl v roce 2003 zapsán do seznamu auditorů. Příležitostně publikuje v odborných časopisech a přednáší na vysoké škole.

 

 Asistenti auditora

  • Ing. Tomáš Valenta
  • Ing. Adéla Eretová
  • Ing. Markéta Horová

Finanční a mzdové účetní

  • Dagmar Benešová
  • Jana Procházková
  • Jiří Těthal

Externí spolupracovníci

  • Ing. Marie Hajšmanová - specialista v oboru mezd
  • Ing. Pavel Hampejs - daňový poradce

Přizpůsobíme se Vašim potřebám. Napište nám pro bližší informace.

Poptat službu