Lidé

Auditoři, daňoví poradci a soudní znalec

Ing. Petr Valenta

V roce 1980 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1981 vyučoval účetnictví na střední ekonomické škole (dnes obchodní akademie) v Plzni, pracoval jako metodik informační soustavy a ekonom ve výrobním závodě a vykonával funkci vedoucího oddělení odvodů a dotací (nyní daně z příjmů právnických osob) na Městské finanční správě a Finančním úřadu v Plzni. Od roku 1993 vykonává auditorskou činnost, v letech 1996-2000 v pobočce mezinárodní auditorské a daňové firmy v Plzni. Od roku 1995 je na základě složených zkoušek členem Komory daňových poradců ČR. Příležitostně působil jako lektor v oblasti účetnictví a daní v rámci dalšího vzdělávání dospělých či rekvalifikačních kursů. V roce 2000 založil spolu s Ing. Josefem Nocarem společnost VALENTA-NOCAR, s.r.o.

 

Ing. Josef Nocar

Absolvoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (nyní Česká zemědělská univerzita) v roce 1991. V roce 1994 dokončil dvouletý specializovaný kurz pro přípravu finančních odborníků v oblasti daňové, kontrolní a auditorské na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1995 – 2000 působil v pobočce mezinárodní daňové a auditorské firmy v Plzni. Od roku 1996 je na základě úspěšného složení zkoušek členem Komory daňových poradců ČR. V roce 1999 byl Krajským soudem v Plzni jmenován znalcem v oboru ekonomika, specializace účetní evidence a daně. V roce 2000 založil společně s Ing. Petrem Valentou společnost VALENTA-NOCAR, s.r.o. Po složení auditorských zkoušek Komory auditorů ČR byl v roce 2003 zapsán do seznamu auditorů. Příležitostně publikuje v odborných časopisech a přednáší na vysoké škole.

 

Ing. Tomáš Valenta

V roce 2010 získal vysokoškolské vzdělání na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, ve studijním oboru Podniková ekonomika a management, studijní zaměření Finanční řízení a účetnictví. Po ukončení studia nastoupil do společnosti VALENTA-NOCAR, s.r.o., kde zpočátku vedl účetnictví a sestavoval účetní závěrky klientů. V roce 2014 si rozšířil kvalifikaci v oblasti zdaňování v akreditovaném vícedenním vzdělávacím programu daňový specialista, pořádaném Komorou daňových poradců České republiky. V letech 2013 až 2021 spolupracoval na provádění auditních zakázek v pozici asistenta auditora. Na základě úspěšně složených auditorských zkoušek a splnění dalších požadavků uvedených v zákoně o auditorech získal auditorské oprávnění a od září roku 2021 je zapsán v rejstříku auditorů vedeným Komorou auditorů České republiky.

 

 Asistenti auditora

  • Ing. Markéta Blohmannová
  • Ing. Hana Lišková
  • Gabriela Růžičková
  • Bc. Marie Schafferová, DiS.
  • Ing. Adéla Štýbrová

Finanční a mzdové účetní

  • Jiří Těthal
  • Dagmar Benešová
  • Jana Procházková

Externí spolupracovníci

  • Ing. Marie Hajšmanová - specialista v oboru mezd
  • Ing. Pavel Hampejs - daňový poradce

Přizpůsobíme se Vašim potřebám. Napište nám pro bližší informace.

Poptat službu