Služby

auditorské služby

Námi poskytované auditorské služby jsou v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy (ISA), zákonem o auditorech a směrnicemi Komory auditorů České republiky. U všech zaměstnanců dbáme na prohlubování odbornosti, dodržování principů etického a profesinálního chování a nezávislosti.

Náš tým auditorů, jejich asistentů a externích spolupracovníků provádí:

 • Audit účetních závěrek (řádných i mimořádných),
 • Audit konsolidovaných účetních závěrek,
 • Audit výkazů při přeměnách společností,
 • Zpracování podkladů pro konsolidaci společností,
 • Prověrky účetních závěrek a mezitímních finančních informací,
 • Ověřování čerpání dotací,
 • Přezkoumání hospodaření územních celků,
 • Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi.

daňové poradenství

Téměř všechny obchodní transakce sebou nesou určité daňové důsledky, což je do jisté míry komplikováno častými změnami v daňové legislativě. Na základě znalostí daňové problematiky a přehledu v jejím aktuálním vývoji můžeme nabídnout:

 • Spolupráci na přípravě a sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitosti a dani z nabytí nemovitých věcí,
 • Elektronické podávání daňových přiznání na základě plné moci,
 • Asistenci při daňovém řízení: kontrola správnosti dokumentů pro daňové řízení, zastupování klientů v průběhu daňové kontroly, analýza rozhodnutí finančního úřadu a návrh odpovídajícího opravného prostředku,
 • Zjišťování příležitostí k dosažení legálních daňových úspor s pomocí dostupných výhod,
 • Poradenství zaměřené na vyhledání případných daňových rizik.

Vedení účetnictví

Využijte vedení účetnictví externí firmou a můžete se plně věnovat svému oboru. Konkrétní rozsah služeb přizpůsobíme na míru vašim potřebám. Prostřednictvím účetních sestav budete v průběhu účetního období pravidelně informováni mj. o stavu svých pohledávek, závazků a finanční výkonnosti.

 

V oblasti účetnictví nabízíme:

 • Komplexní zpracování celého účetnictví či vybrané dílčí oblasti v souladu s platnou legislativou České republiky,
 • Zpracování účetních závěrek,
 • Poskytování účetních informací a podkladů pro účely controllingu,
 • Výkaznictví ve vztahu k úřadům a institucím ve stanovených termínech,
 • Kontrolu účetnictví klientů,
 • Řešení účetních a daňových dopadů obchodních transakcí klientů,
 • Vedení daňové evidence v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Zpracování mezd

Prostřednictvím zpracování mzdové agendy navrhneme proces sběru a zpracování mzdových dat. Ujednaný postup je dodržován a pravidelně revidován dle požadavků klienta. Outsourcingem mezd zabráníte úniku citlivých informací uvnitř firmy. Komplexní zpracování mzdové agendy zahrnuje zejména následující služby:

 • Zpracování mezd k výplatě,
 • Přípravu převodních příkazů v elektronické podobě,
 • Výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob, povinných odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
 • Přípravu výplatních pásek, mzdových listů, zápočtových listů, evidenčních listů důchodového pojištění,
 • Zpracování hlášení pro účely zdravotního a sociálního pojištění, hlášení k záloze důchodového spoření (možnost zastupování klienta u těchto institucí na základě plné moci),
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,
 • Vyřízení agendy spojené se začátkem a ukončením pracovního poměru (zajištění přihlášek a odhlášek u jednotlivých institucí),
 • Vystavování potvrzení o příjmech,
 • Kontrolu daňových prohlášení,
 • Komunikaci s exekutorskými úřady a soudy,
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění,
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Přizpůsobíme se Vašim potřebám. Napište nám pro bližší informace.

Poptat službu